Transfer Arabaları

Transfer Arabaları

Vinç sistemi tarafından veya başka yöntemler ile yüklenen transfer arabaları, zeminden hareket ederek, hol boyunca ya da holleri dikine kesen eksende malzeme hareketine imkân veren yük taşıma sistemleridir.

Bu tip sistemlere örnek olarak; Hurda transfer ve kütük transfer arabaları verilebilir. Yatay harekette enerjisini, bara, kablo sarıcı tamburu gibi ekipmanlardan alabileceği gibi, üzerine konuşlandırılacak bir jeneratörle de hatta bağımsız olarak hareket edebilir.