Çift Kiriş Vinç

Çift Kiriş Vinç

Sistemde çift kiriş üzerinde bulunan raylarda hareket eden kaldırma makinası bulunmaktadır. Hol boyunda hareketi sağlayan köprünün her iki kenarında başlıklar mevcuttur.

Kirişe konuşlandırılan kaldırma makinaları birden fazla olabilir.
Bu sistemde ayrıca çalışma sınıfına göre bir ya da her iki kirişe bakım platformu yapılmaktadır.

Sistem çelik veya betonarme yürüme kirişleri üzerindeki raylarda hareket eder.

Kapasite: 1 Ton – 250 Ton

Çalışma Sınıfı:

Fem: 1Am, 2m, 3m, 4m, 5m

ISO: M4, M5, M6, M7, M8