Pergel Vinç

Pergel Vinç

Sistemde tek kiriş altına asılmış halatlı veya zincirli kaldırma makinaları bulunmaktadır. Kol uzunluklarının 6 m. yi geçmesi, eğer sistem mevcut bina kolonuna bağlanacaksa istenmez. Kaldırma makinasının asıldığı çelik kol, Çelik bir kolon üzerine konuşlandırılarak, 360º döndürülebilir.

Kapasite: 0,5 Ton – 5 Ton

Çalışma Sınıfı:

Fem: 1Am, 2m,

ISO: M4, M5,